Waar zijn de varkens gebleven?

Tijdens de 1e Nationale Hobbyvarkensdag op 1 juni j.l. ontmoette Charles Stephan, voorzitter van Stichting ’t Gorke (www.gorke.nl) en varkensillustrator, René Zanderink, initiatiefnemer van de expositie “Vorstelijk Vee op Paleis Het Loo”, auteur van het boek “Van stal gehaald” en redacteur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (www.szh.nl). 

Deze ontmoeting had tot gevolg dat Charles Stephan werd uitgenodigd zich te manifesteren op bovengenoemde tentoonstelling. Als varkenskenner èn –illustrator werd hem gevraagd afbeeldingen van enkele antieke varkensrassen te schilderen. Deze aquarellen (zie onder) zijn een aanvulling voor de presentatiestand van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. 

Het Steilorig varken, ook wel schrammen of stagoren genoemd.
Uitgestorven aan het begin van de 20e eeuw.

Op zaterdag 29 juni j.l. heeft Charles Stephan zijn werk overhandigd aan mevrouw Hinke Fiona Cnossen, foktechnisch inspecteur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Het Friesche varken, ook wel scherpruggen genoemd.
Uitgestorven in de dertiger jaren van de 20e eeuw.

Het werk is te zien tot de sluitingsdatum van de tentoonstelling 28 juli as. op Paleis Het Loo, Nationaal museum Apeldoorn “Nederlandse huisdierrassen aan de wand en in de wei”.

U wordt van harte uitgenodigd deze fraaie expositie te komen bekijken en indien u belangstelling heeft voor het werk van Charles Stephan, dan houdt hij zich gaarne aanbevolen. Voor een varkensportret in stijl bent u bij hem aan het goede adres!  

E-mail: laris1@wish.net 

Copyright illustraties © Charles Stephan 2002

 

Last update: 18/10/2003