Nieuwe haard varkenspest Belgisch-Duitse grensstreek!

In de Belgisch-Duitse grensstreek is een verbod op het vervoer van zeugen en biggen ingesteld, na de ontdekking van varkenspest bij een everzwijn in de Ardennen. Alleen slachtvarkens mogen de regio verlaten. Ook is verkoop en de slacht van everzwijnen verboden.

Ook vraagt het FAVV jagers om bijzonder voorzichtig te zijn en hun materiaal, schoenen en auto's volledig te ontsmetten na het verlaten van Duitstalig-België. Eerder dit jaar legde België al tijdelijk beperkende maatregelen op in de grensregio met Luxemburg, nadat daar varkenspest was uitgebroken.

Raad van het miniVarkens.com-team

Hobbyvarkenshouders mijden best voorlopig deze omgeving! Het virus wordt ook via kleren overgebracht op onze minivarkens !!!

Symptomen van varkenspest zijn:

  • Koorts, gebrekkige eetlust, lusteloosheid (varkens gaan op een hoop liggen)

  • Zwarte randen om de ogen en traanstrepen

  • Onderhuidse bloedingen

  • Diarree

  • Hoesten

  • Sterfte 5 tot 15 dagen na het begin van de ziekte

  • Hoge sterfte onder de biggen
     

Last update: 01/11/2006