Nieuws > Markervaccin bij pest in zicht

Persbericht:

Het bestrijden van varkenspest met een markervaccin komt in zicht. De test die gevaccineerde van besmette dieren onderscheidt zou voor het voorjaar door de EU-lidstaten kunnen worden goedgekeurd. Het grootschalig ruimen van dieren wordt daarmee voorkomen en de handelsbelemmeringen beperkt.
 

De nieuwe EU-richtlijn voor de bestrijding van varkenspest staat het gebruik van een markervaccin toe. Dat vaccin is daarvoor ook in de lidstaten geregistreerd. Het probleem was tot nu toe echter de betrouwbaarheid van de test die uitgevoerd moet worden om gevaccineerde van besmette dieren te kunnen onderscheiden. Er waren twee tests ontwikkeld, maar die bleken na uitgebreid testen niet betrouwbaar genoeg.

Volgens Paul van Aarle, coördinator overheidsprogramma's bij Intervet, is dat binnen enkele maanden verleden tijd. Het farmaceutisch bedrijf heeft een nieuwe test ontwikkeld die betrouwbaarder is dan de vorige. Intervet liet de test onderzoeken in laboratoria in Amerika, Polen, Duitsland, België en bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Nederland. De uitslagen daarvan zijn volgens Van Aarle betrouwbaar genoeg. Vorige week zijn de gegevens over de test naar Brussel gegaan.

Elke EU-lidstaat heeft een referentielaboratorium, dat aangewezen is om tests uit te voeren als er sprake of een verdenking is van een veewetziekte. Deze referentielaboratoria kijken nu naar de test van Intervet en rapporteren aan het EU-referentielaboratorium in het Duitse Hannover. Dat adviseert op zijn beurt het Directoraat-Generaal voor Gezondheids- en Consumentenbescherming van de Europese Commissie. Dat is verantwoordelijk voor het bestrijdingsprogramma en kan daarin ook wijzigingen aanbrengen. Van Aarle verwacht dat dat ook gebeurt, omdat de politieke houding ten opzichte van "stamping out" bij een uitbraak van veewetziekten sinds de MKZ-crisis is veranderd.


Bron: http://www.agrarischplein.com/

Last update: 01/11/2006