Nieuws > PoŽzievarkens ?

Als er dierenrechtenorganisaties zijn die hun naam waardig zijn! Dat ze dan nu hun stem laten horen... dit kan niet!

Belgische organisatie's die anders met regelmaat op journaal komen laten nu niets van zich horen!

 

© 2002 Laatste Nieuws 28/01/2003

 


Wim
Delvoye (1965), Belgische kunstenaar werkt en woont in Gent en Londen.

Levend statement
Tijdens The summer of 1998 was Wim Delvoye te gast in de tuin van Museum het Domein en daarmee was een van de getatoeŽerde Vlaamse varkens voor het eerst te zien in Nederland. Eerder waren deze te zien in Middelheim en in Brugge. Het varken, dat in oorsprong in het wild leefde en een schrander dier is, is in onze tijd verworden tot een industrieel product, een bleekroze evenknie van de naakte blanke mens, een spreekwoordelijk boegbeeld van stompzinnigheid.
Delvoye liet zijn varkens onder narcose tatoeŽren, daarbij deskundig begeleid door dierenartsen. Door deze artistieke handeling worden de dieren tot kunstwerken, die auteursrechtelijke bescherming genieten, en bijgevolg is het slachten ervan niet toegestaan cq strafbaar.

De kunstenaar stelt hoge eisen aan de omstandigheden waaronder de varkens tentoongesteld worden. Zo is er in Sittard onder meer gezorgd voor ruim voldoende plaats, een gezellig nachtverblijf en zelfs een gezelschapsvarken (dat overigens niet getatoeŽerd is).
Het fenomeen tatoeages wekt associaties die uiteenlopen van stoere zeelieden tot concentratiekampen. Onbewust of juist zeer bewust wordt de toeschouwer heen en weer geslingerd tussen noties van kwetsbaarheid, naaktheid, waardigheid, liefde en geweld, tussen het besef dat het dier deze onomkeerbare afbeeldingen onvrijwillig heeft opgelopen en het gegeven dat, indien deze tatoeage zou ontbreken, het dier reeds geslacht zou zijn (het normale slachtgewicht van varkens ligt momenteel rond de 100 kilo, een gewicht dat ze gemiddeld in vier tot vijf maanden bereikt hebben. Bij een natuurlijke dood kan een varken een leeftijd van ongeveer 15 jaar bereiken)

Last update: 01/11/2006