Nieuws > Varkens besmet met vogelpest

Varkens besmet met vogelpest

16 april 2003

Een aantal varkens is besmet geraakt met het vogelpestvirus. Dit blijkt uit onderzoek bij besmette pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei waar ook varkens worden gehouden. Inmiddels is een vervoersverbod van kracht voor varkens en varkensmest in de toezichtsgebieden. Er zijn geen signalen dat mensen via varkens of varkensvlees besmet kunnen worden met het vogelpestvirus.

Van de dertien onderzochte bedrijven zijn er vijf waar varkens antistoffen tegen het vogelpestvirus hebben. Onduidelijk is nog of de varkens het virus onderling op elkaar overdragen. Dit wordt nader onderzocht. Ook wordt bekeken in hoeverre het mogelijk is dat het vogelpestvirus zich bij varkens mengt met een mensengriepvirus. Daardoor zou een virus kunnen ontstaan dat gevaarlijk is voor mensen.

Intensief contact

Bekend was al dat varkens het vogelpestvirus over kunnen dragen op pluimvee. Tot nu toe worden varkens er zelf echter niet ziek van. Er zijn geen signalen dat mensen via varkens of varkensvlees besmet kunnen worden met het vogelpestvirus. Er zijn op dit moment circa tweehonderd verdenkingen van vogelpest bij mensen, waarvan 69 gevallen zeker. Deze mensen hadden intensief contact met besmet pluimvee en zijn besmet via stof in een besmette pluimveestal. Bij mensen leidt besmetting met het vogelpestvirus tot een onschuldige oogontsteking.

Inmiddels is het vogelpestvirus vrijwel zeker ook aangetroffen op een bedrijf in België.

Veelgestelde vragen over vogelpest

Zie ook www.vwa.nl

Voor de meest recente stand van zaken: www.minlnv.nl/vogelpest/

 

 

Last update: 01/11/2006