Nieuws >  Smeekbede haalt niets uit,
                       Maxima's zoontjes afgevoerd!!
 

Onlangs nog stonden zij voor Paleis Huis ten Bosch en lieten daar hun tekeningen en brieven achter. Maar de smeekbede, die enige kinderen op 24 januari j.l. richtten aan koningin Beatrix in de hoop dat zij de "beertjes" van het Haagse varken Maxima kon redden van de slacht, haalde niets uit.
 

© 2004 miniVarkens.com


A
llereerst liet de vorstin weten dat zij niets voor de biggen kon doen. Ook de gemeente Den Haag spande zich niet in. Van haar is bekend dat zij jaarlijks tientallen dieren naar de veiling, handel en slacht brengt.

Voor Maxima's zoontjes wilde zij geen uitzondering maken; vorige week werden zij afgevoerd naar onbekende oorden.

© 2004 miniVarkens.com

 

Of de biggen nog leven, is een raadsel. Tot nu toe weigert de gemeente Den Haag aktiegroep Zorgvoordieren, die de aktie voor Maxima's "beertjes" op touw had gezet, te vertellen waar zij zijn. Zelfs wethouder M. Smits, die gaat over de stadsboerderijen, laat niets los. Toch lichtte "de Schildershoeve" -waar de beestjes woonden- een tipje van de sluier op en vertelde het geen probleem te vinden als zij waren geslacht.
Gevreesd wordt dat de dieren al dood zijn of op een andere plek worden vetgemest

Maar is het eerlijk om de biggen op zo'n wijze te bedanken voor het plezier dat zij de Hagenaars hebben gegeven?
Is het niet beter als de gemeente Den Haag haar inwoners, waaronder ook de varkens vallen, in bescherming neemt ... en niet de dood injaagt?
En wanneer houdt zij op met het gefok als voor de jonge dieren toch geen plek is?

voor info:

www.zorgvoordieren.nl

Met steun van het miniVarkens.com-team

Last update: 01/11/2006