Leny: Fase 2: Bloedafnames en ...

(Noot: dit item is gecensureerd op Leny haar uitdrukkelijke vraag.)

Dinsdag 22 maart 2005 was het weer zover.
Opnieuw diende er een stap ondernomen te worden om Leny verder -volledig- in regel te brengen met de Wet.

Met een klein hartje vertrokken webmasters Frank & Luc al vroeg in de ochtend naar Leny, de koffer vol met 150 kg varkensvoer en enkele "hartversterkende middelen" voor Leny en Teun.

We werden al onmiddelijk begroet door een van Leny haar hondjes die vol enthousiasme onze auto insprong voor een flinke knuffel.

© 2005 miniVarkens.com - Neen, dit is niet de inspectie ;-)

Neen, dit is niet de inspectie ;-)

© 2005 miniVarkens.com

Ditmaal dienden er van de controlediensten een 20-tal bloedafnames (+/- 25 % van het totale varkensaantal) afgenomen te worden om te laten controleren als Leny haar varkentjes vrij waren van de volgende ziektes:

 • Aujezski (zie ook op deze site onder de rubriek "Verzorging > Entadvies > Entadvies minivarkens")

 • Varkenspest (zie ook op deze site onder de rubriek "Ziektes > Varkenspest)

Detail: Merk op: Leny heeft niet 150 varkens in haar bos (zoals in diverse kranten en sites werden en nog steeds worden vermeld) maar ongeveer 75 varkentjes.

Als "bewijs" hiervan: dan dienden er bijna 40 stalen genomen te worden.
Dat getal is dus schromelijk overdreven, en bij deze rechtgezet.
(Zie ook verder hierover.)

Tot de resultaten van deze bloedstalen gekend zijn, mag Leny even geen varkentjes meer plaatsen.
Dit betekent uiteraard ook dat, als de stalen goed bevonden worden, haar dieren volledig gezond zijn, en, wie nog zou twijfelen: Ga ervoor en adopteer een varkentje.

Einde juni zullen alle overblijvende knorpotten, uitgezonderd 19 (Volgens De Belgische Wet) "geruimd" worden, zoals dat heet...
(Dit laat me denken aan de term uit 1942 "Endlösung", welke ook maar een "benaming" was.)

Ivm. met Aujezski zijn we vrij zeker: dit is een ziekte waar het knorretje geen last van heeft, maar alle honden, katten enz... in de buurt sterven onherroepelijk na 3 a 5 dagen.

En daar er bij Leny diverse honden en katten springlevend rondhollen, kunnen we deze ziekte in principe uitsluiten.
Maar de definitieve resultaten zullen we vermoedelijk ergens zo rond begin april 2005 weten.

© 2005 miniVarkens.com - Een eerte deel bloedstalen

Een eerste deel bloedstalen

© 2005 miniVarkens.com

UIteraard was er ook nu weer heel wat volk in de buurt.

 • Pers (welke Leny radicaal wegstuurde, ze kon het gewoon niet meer aan, maar bij deze wenst ze wel haar verontschuldigingen aan te bieden aan deze mensen)

 • Inspectiediensten

 • Theo, de dierenarts van Leny

 • Enkele vrienden en vriendinnen van Leny om haar te steunen

 • Frank & Luc, webmasters van het miniVarkens.com-team

We willen hier toch even dieper ingaan op de acties van Dafne Westerhof.

Eerst waren al haar berichten een en al positief, de castraties (en overbodige sterilisaties) zouden zeer snel gebeuren, zonder voorwaarden. Tegelijk zou de PC van Leny door haar teamgenoot, Dennis, de computerduizendpoot, in orde gezet werden.
Dit al werd met de tijd steeds uitgesteld... En kwamen er nieuwe eisen op tafel. Zie verder.

Tot ieders verwondering hadden Dafne Westerhof en team in laatste instantie dan toch afgehaakt om op 22 maart 2005 aanwezig te zijn,  en was er niemand van haar team aanwezig.

Met nog meer verbazing lazen we allen op haar site op woensdag 23 maart 2005 de volgende mededeling:

© 2005 dafnewesterhof.nl

"Eens nagvraagd bij Peter Klaver omdat dat bloedtappen tijdens de verdoving zou plaatsvinden als er ook gecastreerd zou worden. Hij wist ook niet beter dan dat er dinsdag niks zou gebeuren. Was ook verbaasd. Nou ja het is vreselijk en het is gebeurd".

 • Het is Dafne en team ZELF welke in laatste instantie de reeds VROEGER aangekondigde maar uitgestelde castraties hebben opgeschort.

  • Dit omdat er plots, en dit in tegenspraak met de eerste publicaties, oa. op haar site, ivm. haar "Reddingsplan" EERST € 5.000 op tafel diende gelegd te worden door Leny.
   Later teruggebracht tot € 1.500.

 • Detail: Dafne beweert op haar site ivm. dat de niet gedane verdovingen tijdens de bloedstalen "'van een Middeleeuwse wreedheid" getuigt: laat ons hier klare wijn over schenken:

  • Hadden Dafne en team gedaan wat ze van in den beginne beloofd hadden, dan waren de bloedstalen genomen van en tijdens de verdovingen van de dieren die gecastreerd werden.

  • Dafne wist dat de Belgische controlediensten (welke reeds soepel optraden, (waarvoor nogmaals onze beste dank)), niet verder konden wachten, instructies van hogerhand dienen nu eenmaal opgevolgd te worden.

  • De bloedafnames kan je inderdaad "barbaars" noemen, maar na overleg met 3 dierenartsen waren deze unaniem: de risico's met verdoving waren merkelijk groter dan zonder, maar zoals gezegd, ze hadden kunnen vermeden worden (zie hierboven).

 • Ik heb de verder vermelde, stervende zeug begeleid tot haar laatste snak, dit had niet nodig geweest als de castraties zoals oorspronkelijk gepland waren gebeurd. (Zie verder.)

 • Beweren dat men vanuit het kamp van Dafne & team van niets wist is uit den boze:

  • Dafne verwittigde zelf de de Belgische controlediensten ivm. wat er zou gebeuren op 22 maart 2005 (bevestigd door de controle-mensen zelf)

  • Dafne belt dezelfde dag nog met Leny om te horen "hoe het gegaan is"

  • Dafne durft daarna te beweren op haar site "Wir haben es nicht gewuscht"

© 2005 miniVarkens.com - Dit zal de knorpotten de mond snoeren...

© 2005 miniVarkens.com - Een flinke voorraad naalden

Dit zal de knorpotten de mond snoeren...

Een flinke voorraad naalden

© 2005 miniVarkens.com

Ik ben verliefd op varkens sinds mijn zesde en wil er alles voor doen, wat het ook moge kosten. Nooit zal ik een euro vragen voor mezelf, op kosten van een knorretje.

Maar een onschuldig dier in mijn armen zien sterven, door onrechtvaardigheid, neen, dan komt alles bij mij in opstand...

© 2005 miniVarkens.com - De gebruikte spuiten en naalden, sommige naalden overleefden het (ook) niet

De gebruikte spuiten en naalden, sommige naalden overleefden het (ook) niet

© 2005 miniVarkens.com

En verder kan ik hier, op vraag van Leny, niet op ingaan.
Begrijpe wie begrijpe kan.

Maar hoe ging het er nu aan toe, die Dag Van De Bloed-afnames?

(Na lang en diep beraad hebben we besloten om enkele live beelden online te plaatsen, maar dan wel de minst "gruwelijke" beelden. Voor gevoelige bezoekers: gewoon  niet klikken op de links.
Deze videobeelden maken gebruik van
Microsoft Windows Media Player.
Soms kan het even duren eer een beeld begint te spelen.)

Wij, miniVarkens.com, nemen met deze beelden en foto's GEEN standpunt voor/tegen in: onze taak is momenteel informeren.

Zoals reeds eerder gezegd gingen vandaag dinsdag 22 maart 2005 de door de wet verplichte bloed-afnames door.

Voor men eraan begon, werd, zoals reeds vermeld, beslist om het advies van 3 dierenartsen in te winnen: bloedafnames best wel of niet onder verdoving nemen?

 • Allemaal waren ze unaniem: GEEN verdoving, het risico van de verdoving was merkelijk groter dan de stress van een gewone bloedafname.
  (Eigenlijk, wordt er ook bij mensen geen verdoving uitgevoerd voor een bloedafname (al kan je dat natuurlijk niet helemaal vergelijken).)

© 2005 miniVarkens.com - Een detailopname van een bloedafname
Een detailopname van een bloedafname

© 2005 miniVarkens.com

Hoe gruwelijk het soms ook was, en dan besparen we jullie de ergste beelden, er moet wel gezegd worden, zelfs BENADRUKT worden dat de beide mensen van de controle-diensten heel erg hun best hebben gedaan om dit alles, samen met de dierenarts van Leny, zo goed en zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen.

© 2005 miniVarkens.com - Deze man was echt een specialist

© 2005 miniVarkens.com - Luc helpt, vanaf de zijlijn...

Deze man was echt een specialist

Luc helpt, vanaf de zijlijn...

© 2005 miniVarkens.com

Een van beide controleurs was echt een "specialist" in het onder controle (sine quod non)houden van een varken tijdens een bloedafname; Theo en de andere (hoofd-)controleur (ook dierenarts) vormden een erg goed team samen.

Webmaster Luc vermande zichzelf om, langs de zijlijn, de bloedstalen te verzamelen en de administratie te noteren.
Webmaster Frank kon het eerst gewoon niet aanzien en verdiepte zich in de PC van Leny, maar ging daarna toch ook naar buiten.

Ik kon het niet over mijn hart krijgen om ditmaal mee te werken, maar probeerde zo goed en zo kwaad als het ging, voor "beelden" te zorgen. Een beeld (of in dit geval, "geluid") zegt nu eenmaal meer dan duizend woorden...

© 2005 miniVarkens.com - De controle mensen hielpen serieus mee

© 2005 miniVarkens.com - Een detailopname van een bloedafname

De controle mensen hielpen serieus mee

Een detailopname van een bloedafname

© 2005 miniVarkens.com

De controle-dierenarts en collega werkten even hard mee als de anderen.
Ook zij hadden een hart voor de dieren, maar... hadden hun instructies.
Maar ze probeerden wel mee te helpen om alles zo SNEL mogelijk achter de rug te hebben, ivm. de stress voor de dieren zo beperkt mogelijk te houden.

En... moet het nog gezegd worden... dat Leny zelf regelmatig de ogen afwendde, ogen met tranen gevuld... Tranen die de dagen erna pas echt de vrije loop kregen...

© 2005 miniVarkens.com - Leny, machteloos toekijkend....

Leny, machteloos toekijkend....

© 2005 miniVarkens.com

Ook Teun hielp actief mee, met als enige motief om dit alles zo snel mogelijk achter de rug te hebben. Maar ook hij was daarna "geknakt"...

Alles leek (relatief!) "vlot" te lopen, het ene na het andere dier stond "verplicht" wat bloed af.
Al was alles zeker niet zonneschijn en manneschijn...

Maar bij het 15e dier liep het mis: toen dit losgelaten werd liep het een eindje en viel dan neer.

Toevallig (bestaat toeval eigenliijk wel??), had ik net deze bloedafname in detail gefilmd... Ik toon echter maar een deel van de beelden, de rest bespaar ik jullie.


Enkele van de andere knorretjes probeerden haar overeind te krijgen, maar het lukte hen niet.

© 2005 miniVarkens.com - Vreemd voor ons, maar andere varkentjes proberen de stervende zeug overeind te krijgen.

© 2005 miniVarkens.com - Tevergeefs, ook Luc probeert nog, maar niets helpt..

Vreemd voor ons, maar andere varkentjes proberen de stervende zeug overeind te krijgen.

Tevergeefs, ook Luc probeert nog, maar niets helpt..

© 2005 miniVarkens.com

De dierenartsen hadden nog goede hoop, dat ze het toch nog zou halen, en ze kreeg nog een injectie om haar te versterken, maar uiteindelijk was het tevergeefs.

Luc kon het niet meer aan; en ik ben er, met mijn stalen wil, mijn emoties verkroppend, tot haar laatste snik (letterlijk...) bijgebleven.
Later bleek dat dit dier ook nog zwanger was...

De dierenarts van de controlediensten besloot om te stoppen met bloedafnames: er waren weliswaar van hogerhand 20 stalen gevraagd aan deze man, maar hij stopte er mee, hij zou het wel uitleggen.
Een man met een hart.

Luc was ondertussen ver weg in het bos gewandeld, overmand door emoties...
Ook Leny en Teun stonden er wezenloos bij.

© 2005 miniVarkens.com - Luc, overmand door emoties

© 2005 miniVarkens.com - Teun, wezenloos

Luc, overmand door emoties

Teun, wezenloos

© 2005 miniVarkens.com

Na afscheid genomen te hebben van dit dier, besloot ik om te proberen mijn zinnen te verzetten...

Aan de andere kant van het bos waren er heel andere taferelen.

 • 2 beertjes die even elkaar duidelijk maakten wie nu eigenlijk de baas is

 • Een zeug die geniet van de modder, terwijl er wat verder statig een pauw voorbijwandelt...

De natuur kan mooi zijn... Konden we haar maar meer haar gang laten gaan.

Daarna kroop ik weer achter Leny haar computer, vooral als afleiding.
Er is altijd wel wat te doen aan een computer, dus dit was een goede (uit-)vlucht.

Trouwens, voor wie het aan de aandacht was ontsnapt: sinds ons vorige bezoek is Leny ook bereikbaar via e-mail: leny@miniVarkens.com.

Uiteraard deed ik niet meer dan wat Leny vroeg aan haar PC, zodat Dennis bij zijn volgende bezoek er direct kan invliegen.

Noot: Als iemand voor een zacht prijsje ergens nog een oudere maar nog bruikbare PC (die liefst wel Windows XP aankan) zou staan hebben: laat ons zeker wat weten via webmaster@miniVarkens.com. Dank!.

Ter rechtzetting

Wij weten dat Leny soms verweten werd en wordt dat ze maar liet wildfokken, maar dit beeld is niet helemaal correct:

 • De meeste gedropte beren werden gecastreerd in den beginne

 • De bij haar geboren beertjes werden quasi systematisch gecastreerd

 • Echter, er bleven volwassen beren gedropt worden, en de kosten van een castratie van een volwassen beer kan nogal oplopen.
  Op een bepaald moment had Leny gewoon niet meer de middelen om deze dieren (nota bene gedropt door ANDEREN) te laten castreren, en toen is er hier en daar een beperkte wildgroei ontstaan...

© 2005 miniVarkens.com - Is de natuur niet mooi?

Is de natuur niet mooi?

© 2005 miniVarkens.com

En nu verder?

Na lang peinzen, piekeren en overleggen, heeft Leny uiteindelijk besloten om (ook) de (oude) beren toch te laten castreren.

Dit kan omdat, en dat mag toch wel benadrukt worden, door het feit dat Dafne Westerhof op korte tijd € 1.500 verzamelde, het bedrag waarvoor haar dierenarts Peter Klaver deze castraties wil uitvoeren.

Waarom deze beslissing?

 • Ze hoopt hierdoor om deze dieren een grotere kans te geven om alsnog een nieuwe thuis te vinden

 • Ze hoopt eveneens, door haar goodwill te tonen, dat de autoriteiten haar "absolutie" geven om deze oude dieren bij haar te laten leven en sterven; of indien dit werkelijk niet kan, haar toch minstens uitstel willen geven tot na het verdikt einde juni, om verdere pleeggezinnen te kunnen zoeken

De laatste planning

De laatste planning is als volgt:

 • Op woensdag 06 april 2005 zal Dafne en team neerstrijken in het bos van Leny

 • De bedoeling is dat dan de -reeds lang beloofde- castraties zullen uitgevoerd worden door de dierenarts van Dafne, Peter Klaver, samen met de dierenarts van Leny, Theo.

Toen we vertrokken

Toen we uiteindelijk beslisten om naar huis te vertrekken, reden we langs het lijk van de gestorven zeug (ze zou de volgende dag door het vilbeluik/Rendac worden opgehaald), en namen we er nog enkele foto's van.

Bij thuiskomst, na het bekijken van de foto's, was er een vreemde foto (niet getrukeerd!)  bij...
Wij stonden perplex...

 • Was deze vlek een fotografische afwijking?

 • Was dit iets anders, haar Geest die haar lichaam verliet?

 • Wij nemen geen standpunt in, maar waren in de war door dit onverwachte beeld...

 • ...

© 2005 miniVarkens.com - De laatste foto van het gestorven dier

De laatste foto van het gestorven dier

© 2005 miniVarkens.com

Onder de rubriek "Archief > Nieuws > 2005" kan je nog meer informatie lezen over dit item.

Heb je vragen of opmerkingen over dit artikel: deze mag je steeds sturen naar frank@miniVarkens.com.
Positieve of negatieve reacties, ze zijn allemaal welkom.
Ik zal ze allemaal, op erewoord, bundelen in een speciaal item hierover. Degenen die anonniem wensen te blijven zullen dit uiteraard zijn.

Frank.
miniVarkens.com-team.

Last update: 01/11/2006