In Memoriam: Violette Sanders

Heden, 3 mei 2005 kregen we het volgende droevige bericht van onze Nederlandse collega's...

Om je even, beste bezoekers, te oriënteren over wie we het precies hebben: dit gaat over o.a. de schrijfster van het -overigens uitstekende- boek "Het varken als gezelschapsdier".

Meer informatie over dit boek kan je vinden in onze rubriek "Literatuur > Nederlandstalig".

"Op vrijdag 29 april j.l. overleed na een zwaar ziekbed onze bekende varkensvriendin Violette Sanders, stichtster van ’t Swieneparredies in het noorden des lands en weldoenster van ons favoriete dier. We zijn er allemaal verslagen van.

Na een aanvankelijk wat turbulente relatie bestond er uiteindelijk toch een fijne samenwerking tussen haar en onze stichting ('t Gorke).

We ondervonden haar warme steun via het Varkensboek (2004) van Anno Fokkinga, bij de herplaatsing van opvangvarkens en de vermelding in het project “Adopteer een kunstbig” van ’t Swieneparredies als goed varkensdoel.

In haar boerderij in Nieuw Scheemda heeft ze jarenlang verwaarloosde varkens opgevangen en streed ze voor een groter welzijn voor varkens.

Laatstgenoemd geweldig initiatief www.swieneparredies.nl wordt naar alle waarschijnlijkheid voortgezet door haar partner en haar zoon Milan Sanders.

Wij wensen alle familie en vrienden vanaf deze plaats heel veel sterkte met het verlies van deze unieke vrouw!

Violette Sanders is 54 jaar geworden.
"


Wij, van het miniVarkens.com-team hebben Violette nooit rechtstreeks gekend, maar des te meer via onze contacten met onze Nederlandse collega's, haar website, haar boek...
Het lijkt alsof wel haar wel degelijk persoonlijk hebben ontmoet...

Violette Sanders

©  2005 www.swieneparredies.nl

Bij deze willen wij dan ook onze innige deelneming betuigen aan haar familie en vrienden!
Bedankt Violette, bedankt voor al wat je deed voor onze knorrende viervoeters!

Frank, Luc, Marijke,
miniVarkens.com-team.

Last update: 01/11/2006