Aanschaf > Geslacht > Borg

Een gecastreerde beer (= "borg") is zeer goed geschikt als gezelschapsdier: deze is meestal zelfs aanhankelijker dan een zeug.

Er bestaat verschillende mogelijkheden om een beer te castreren:

  • Castratie onder verdoving

    • Wordt vrij zelden gedaan omdat een varken verdoven vrij grote risico's inhoud, en dit risico op zich niet echt opweegt t.o.v. de korte ingreep zelf.

  • Castratie zonder verdoving

    • Is de meest gebruikte methode. Deze methode is niet pijnloos, doch erg kort van duur (enkele minuten) en houdt weinig risico's in.

  • Chemische castratie

    • Hierdoor verschrompelen de teelballen. Deze methode wordt zelden gebruikt.

Kies je ervoor een beertje te laten castreren, dan doe je dat best zo snel mogelijk, liefst al op leeftijd van 2 dagen en zeker binnen de 2 maand (hoe sneller hoe minder last het dier ervan zal hebben).

[Wij pleiten voor deze of gene methode.
Elke methode heeft zijn voor en nadelen, en wij vinden dat ieder voor zich, in eer en geweten en in overleg met de dierenarts, moet uitmaken welke methode hij of zij het meest geschikt acht.]

Onder de rubriek voortplanting kan je een voorbeeld zien van een castratie onder verdoving, alsook een zonder verdoving. Niet voor gevoelige kijkers!

Last update: 01/11/2006