Aanschaf > Uit het leven gegrepen

Het bijgaande verhaal is -jammer genoeg- echt gebeurd, en een voorbeeld van hoe het niet moet....
En dit is niet het enige schrijnende voorbeeld dat wij kennen.

We kunnen het niet dikwijls genoeg benadrukken:

BEZIN EER JE BEGINT om een varkentje als huisdier te houden!

 

© 2002 Marijke S.

 

Nog al te dikwijls wordt een varken op een onbewaakt moment, totaal onbezonnen, aangeschaft, waarbij men zich niet realiseert dat dit dier heel specifieke behoeften en wensen heeft.

Wij brengen je dit verhaal, niet om de mensen achter dit verhaal te treffen, maar zodat ieder van ons zich beter zou realiseren dat dergelijke gebeurtenissen realiteit zijn...

(Namen en plaatsen hebben wij om privacy redenen veranderd.)

                                                                                                                 Last update: 01/11/2006