Copyright

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van miniVarkens.com en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van miniVarkens.com.

© Marijke S.

 

Alle tekeningen op miniVarkens.com, uitgezonderd waar anders vermeld, zijn copyright miniVarkens.com en Marijke Schueremans en exclusief getekend voor miniVarkens.com door Marijke Schueremans, en met toestemming van deze laatste opgenomen op miniVarkens.com.

Opgestuurde verhalen, foto's, beeldmateriaal, deelname aan wedstrijden, broncode, enz...: de oorspronkelijke eigenaar geeft miniVarkens.com louter door het feit van het doorsturen, het exclusieve copyright op het ingestuurde materiaal en het recht deze op onze website te publiceren (met vermelding van de bron) naar goeddunken, en dit zonder dat miniVarkens.com enige vergoeding voor auteursrechten verschuldigd is.

Microsoft®, Windows® are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

miniVarkens.com
Frank Bottin
 

 

 

 

 

Last update: 16/01/2013