Dagboek > Xena en de 9 biggen > Inleiding

Wij hebben het geluk gehad het hele verloop vanaf de zwangerschap tot en met de bevalling te kunnen meemaken. Jammer genoeg konden we geen biggetjes houden en met veel pijn in het hart verlieten er 7 biggen hun nest (2 biggetjes stierven omdat ze te zwak waren: er was niet voldoende moedermelk en het bijvoeren met biggenmelk was niet voldoende om ze in leven te houden.)
 

drinken maar

Xena's zwangerschap en bevalling verliep vlekkeloos, er deed zich de hele tijd geen enkel probleem voor.

Toch moet je beseffen vooraleer je er zelf wil aan beginnen, dat er zich al die weken (maanden) die erop volgen een hele hoop, extra werk bij komt kijken en dat de dagen werkelijk te kort zijn om alles gedaan te krijgen.

   © 2002 miniVarkens.com

 

Ook nu bleek dat niet iedereen geschikt is, om zich over een varkentje te ontfermen.Een big dat 2 weken bij de nieuwe eigenaar was, bleek dan plots niet meer gewenst!

ik ging het biggetje  persoonlijk terughalen, het kostte me een 175 Km lange autorit om haar te brengen en nadien nog eens 175Km om haar terug te halen!Maar, ik had het er voor over!

Ook het plaatsen van de biggen vergt een hele inspanning, het is onmogelijk om alle toekomstige varkenshouders 100% te "screenen" op hun bekwaamheid om deze taak aan te kunnen.Maar gesprekken op voorhand kunnen toch al veel dingen aan het "licht" brengen.Enkele personen weigerde ik. Dit had te maken met de interesse die ze toonden voor deze dieren: een varken IS geen "ding" maar wel een levend wezen met  een eigen karakter
 

De beertjes werden allen gecastreerd: omwille van de redenen die op de site vermeld staan(zie rubriek voortplanting)

De keuze voor het houden van een nestje ligt voor iedereen verschillend.Het was voor ons een hele ervaring en wilden dit zeker graag met jullie delen

Lief hé

© 2002 miniVarkens.com

Luc, miniVarkens.com 

Last update: 01/11/2006