Disclaimer

Op deze website (miniVarkens.com) kunnen (hyper-)links voorkomen naar websites die worden beheerd door derden. Deze (hyper-)links worden uitsluitend ter informatie aangeboden.

miniVarkens.com oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.
 

© 2001 Marijke S.

 

De opname van (hyper-)links naar deze websites betekent niet dat miniVarkens.com de inhoud noch de elementen goedkeurt die deze sites bevatten.
De opname van (hyper-) links naar deze websites impliceert geen enkele samenwerking tussen miniVarkens.com en de beheerders van deze sites. 

Software, aangeboden op sommige van deze sites, vallen op geen enkele manier onder de verantwoordelijkheid van miniVarkens.com. miniVarkens.com zal geen enkele bijstand verlenen op software die geïnstalleerd werd, noch verantwoordelijkheid dragen in verband met eventuele (ongewenste) gevolgen ervan.
miniVarkens.com waarschuwt de gebruikers ook duidelijk voor het gevaar dat er kan schuilen in het downloaden van software van het Internet en gaat er van uit dat de gebruikers zich van deze risico's bewust zijn. miniVarkens.com kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade, opgelopen door het installeren van software die van het internet werd gedownload.

De inhoud die hier wordt aangeboden, is louter bedoeld ter informatie.
miniVarkens.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de manier waarop u de verstrekte informatie gebruikt.

miniVarkens.com is een project van liefhebbers, en pretendeerd niet volledig te zijn, al wordt er gestreefd naar zo volledig en juist mogelijke informatie. Indien u op- of aanmerkingen hebt, aarzel niet miniVarkens.com te contacteren.

Eventuele medische informatie die er gegeven wordt is louter informatief bedoeld, miniVarkens.com is geen dierenarts (al werkt miniVarkens.com wel samen met 2 dierenartsen), en NIET bindend.  miniVarkens.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de manier waarop u de verstrekte adviezen gebruikt.
Aarzel niet bij twijfel uw eigen dierenarts te contacteren!

Tot slot: De makers van miniVarkens.com zijn geen fokkers van minivarkens, noch verkopen zij minivarkens. Dit project is volledig op vrijwilligersbasis, en volledig onafhankelijk van derden (wij worden niet gesponsord noch vragen wij geld voor wat dan ook).
Ons ENIGE doel is informatie te verschaffen over minivarkens zodat er minder minivarkens onoordeelkundig aangeschaft worden om dan na een tijdje gedropt te worden of in een slachthuis te eindigen.

miniVarkens.com
Frank Bottin
 

Last update: 06/03/2002