Huisvesting > Buitenloop

Een varken is een dier, geen machine... En zoals elk dier moet ook een varken -om gezond te blijven - zijn natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

Een varkentje wil kunnen snuffelen, wroeten, rondlopen.
Dat is zijn natuurlijk gedrag, en dat moeten we dan ook in de mate van het mogelijke respecteren.

© 2002 miniVarkens.com

We kunnen veel van deze behoeften ook binnenshuis 'in scene' zetten (activity bottle, eten rondstrooien, ...) doch dit is nooit 'the real thing'.

En laten we ook niet vergeten: een varkentje moet ook ergens zijn behoeften kunnen doen: van nature uit is een varken een zindelijk dier dat zelden of nooit zijn hok of slaapplaats zal bevuilen met mest of urine, integendeel: het wil liefst zo ver mogelijk van de slaapplaats zijn behoeften gaan doen.

© 2002 miniVarkens.com

Ook voor onze knorretjes hun dagelijkse hygiëne is het nuttig dat ze buiten kunnen, denk maar eens aan de modderbaden, het woelen in de grond met hun wroetschijf, afkoeling zoeken in de buitenlucht, allemaal dingen die noodzakelijk zijn om een varken gezond te houden.

Een buitenloop is echt wel een must. Indien je die echt niet hebt, dan dien je minstens 3x per dag met het varkentje te gaan wandelen, maar dat is niet altijd mogelijk of wettelijk toegelaten..

Last update: 01/11/2006