Huisvesting > Tips

  • Plaats elektrische leidingen (bv. voor een warmtelamp) buiten het bereik van de varkens, ze bijten immers zowat op alles wat ze tegenkomen met alle gevaren vandien!

  • Zet de drinkbak indien mogelijk buiten het hok, varkens morsen veel als ze drinken en zo voorkom je dat de grondbedekking (stro, ...) drijfnat wordt.

  • Zorg ervoor dat de varkens zich niet kunnen verwonden aan scherpe uitsteeksels zoals nagels-vijzen-splinters.

  • Let op dat ze niet aan eventuele ramen  (glas!) kunnen: die zouden ze eventueel kunnen breken met snijwonden tot gevolg.

  • Maak het hok ruim genoeg, dit vergemakkelijkt het reinigen en het onderhoud.

 

 
© 2001 Marijke S.    

                                                                                                               Last update: 01/11/2006