Privacy policy

De gegevens van persoonlijke aard die de klant betreffen, worden opgenomen in de bestanden van miniVarkens.com en worden verwerkt met het oog om een zo goed mogelijke kwaliteit na te streven en de tevredenheid van onze bezoekers maximaal te verzekeren; met het oog op het voeren van informatieacties over de diensten van miniVarkens.com. miniVarkens.com zal de persoonsgegevens van de klanten niet aan derden verkopen of overmaken zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene.

© 2001 Marijke S.

 

De gegevens die de klant doorgeeft, worden geregistreerd in de bestanden van miniVarkens.com, Tiensesteenweg 112/1 B-3360 Bierbeek, Belgie. De klant kan op elk moment zijn gegevens on line inzien en wijzigen. Voor meer informatie kan de klant zich wenden tot het openbare register dat beschikbaar is bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ID 002180520). De gegevens worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, die de Europese richtlijn van 24 oktober implementeert, en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001.

miniVarkens.com
Frank Bottin
 

 

 

 

 

 

 

 

Last update: 06/03/2002