Verzorging > Entadvies > Algemeen (Belgi)

In dit hoofdstuk gaan we in op het inenten van gewone "consumptie-"varkens.
In het hoofdstuk "Entadvies minivarkens" gaan we meer in op het inenten van varkentjes gehouden als hobbyvarken.

Er zijn 3 categorien van opportuniteit:

 • Categorie A : wettelijk gereglementeerd

 • Categorie B : algemeen aanbevolen

 • Categorie C : enkel aanbevolen in bepaalde omstandigheden

 1. Ziekte van Aujeszky (cat. A):

Vaccinatie verplicht! (is niet meer verplicht sinds 2008 in Wallonie & Nederland.)

  • enkel gE-negatieve deletievaccins

  • moeten door dierenarts geregistreerd worden in vaccinatierapport

  • te volgen schema:
   zeugen en beren in productie :
   - genactiveerd vaccin : 2 x/jaar (min. 5 maanden tussen)
   - levend verzwakt vaccin : 3 x/jaar (min. 3 maanden tussen)
   - bij elke beurt alle aanwezige zeugen en beren enten
   aangevoerde fokvarkens: 2 x enten tijdens quarantaine
   - enten bij aankomst
   - tweede enting vier weken later
   vleesvarkens:
   - eerste enting op de leeftijd van 10 12 weken
   - tweede enting 4 weken later
   opfokzeugen:
   - eerste enting op de leeftijd van 10 12 weken
   - tweede enting 4 weken later
   - derde en vierde enting voor eerste dekking met 4 weken tussenpauze

 1. Vlekziekte:

  • beren (cat. B):
   - op alle bedrijven
   - 2 entingen met 2-4 weken tussen vanaf 3 maanden leeftijd (vr inzet dekdienst, liefst op herkomstbedrijf)
   - nadien halfjaarlijkse herenting

  • zeugen (cat. B):
   - op alle bedrijven
   - 2 entingen met 2-4 weken tussen vanaf 3 maanden leeftijd en vr eerste dekking
   - nadien herentingen om de 6 maanden

 1. Parvovirus (cat. B):

  • op elk bedrijf bij eerstelingszeugen dubbele enting (4 weken tussen)

  • eerste enting niet voor 6 maanden leeftijd

  • voor blijvende bescherming : jaarlijkse herenting bij oudere zeugen aanbevolen

  • enten van beren is aanbevolen om virus-uitscheiding te beperken

 1. Influenza of varkensgriep:

  • fokvarkens (cat. B):
   - aanbevolen bij jonge fokvarkens (beren en zeugen)
   - basisenting : dubbel met 4 weken tussen

  • vleesvarkens (cat. C):
   - dubbel met 4 weken tussen (10 en 14 weken)
   - vaccinatie beschermt tegen H1N1 en H3N2 subtypes. Enten bij opzet is soms te laat voor infecties kort na opzet (meestal slechts n subtype), maar kan wel beschermen tegen infecties (eventueel met het tweede subtype) in de latere mestperiode.

 1. Neonatale E. coli-diarree (cat. B voor primipare zeugen; cat. C voor oudere zeugen):

  • enten van zeugen kan helpen om E. coli-diarree bij pasgeboren biggen te bestrijden

  • enten tijdens de dracht:
   - basisenting : dubbel met 3 tot 6 weken tussen
   - herentingen tijdens iedere dracht, 3 tot 6 weken vr werpen

 1. Atrofische rhinitis (cat. C):

  • op probleembedrijven, bedrijven die heropstarten of sterk uitbreiden

  • zeugen:
   - basisenting : dubbel met 2 6 weken tussen
   - herentingen tijdens de dracht (2 6 weken vr werpen)
   - eerste enting op probleembedrijven best in groep

 1. Actinobacillus pleuropneumoniae (cat. C):

  • zinvol op probleembedrijven in combinatie met andere maatregelen

  • wordt toegediend vanaf 6 weken leeftijd met een interval van 4 weken

 1. Mycoplasma hyopneumoniae (cat. B):

  • biggen:
   - eerste enting bij vanaf 3-7 dagen leeftijd
   - tweede enting 2 4 weken later

 1. Porcien reproductief en respiratoir syndroom (PRRS) (cat. C):

  • ter controle van ademhalingsaandoeningen bij vleesvarkens - biggen enten vanaf leeftijd van 3 weken

  • op bedrijven met vruchtbaarheidsproblemen: zeugen enten tijdens de lactatie om immuniteitsniveau op peil te houden en jonge zeugen enten in quarantaine n maand voor dekking

  • niet vaccineren op seronegatief bedrijf wegens spreiden vaccinvirus

(Bron: www.dierengezondheidszorg.be & Prof. Buys N.)

Last update: 08/01/2008