Voortplanting > Algemeen

Alvorens je begint met het fokken van een nestje hobbyvarkens moeten je je afvragen als er wel  voldoende belangstelling zal zijn voor de biggetjes.

  • Het is zeker niet niet de bedoeling dat onze hobbyvarkens hun leven in het slachthuis eindigen!

  • Daarom, alvorens je beslist om een nestje biggen te fokken, ga na als er wel vraag naar is, als er voldoende geschikte (!) kandidaten zijn, enz...

  • En vergeet ook niet de wettelijke bepalingen na te gaan voor jouw buurt

  • En last but not least, praat er ook even over met de buren...

© 2002 Marijke S.

Zeugen die nog nooit een nest wierpen worden gelten genoemd, na de eerste dracht noemt men ze zeug.
Bij hobbyvarkens wordt ervanuit gegaan dat de gelten op de leeftijd van 14-16 maanden geslachtsrijp zijn: er worden dan immers regelmatig rijpe eicellen gevormd, en de dieren zijn er ook "klaar" voor.
Echter een dekking op de leeftijd van zelfs +/- 3 maanden (!) komt soms ook voor. Uiteraard is dit NIET aan te raden om dit bewust te laten gebeuren.

Dit noemt men de geslachtscyclus, deze duurt 18 tot 24 dagen met een gemiddelde van 3 weken, het hele jaar door.

Eenmaal de zeug/gelt gedekt is is de draagtijd -/+115 dagen (=3 maanden, 3 weken en 3 dagen).

Zorg ervoor dat de zeug bij de worp alleen in een hok (dus zonder bv. de beer!) kan vertoeven, met ruim voldoende stro.

Bij de minivarkens bestaat een worp uit 3 tot soms wel 10 biggen, deze blijven ongeveer 8 weken bij de zeug alvorens ze weggehaald mogen worden: dit afhankelijk van hun eetlust en gedrag (groeiende agressie naar elkaar toe bv.) en de algehele toestand.

Vroeg begonnen... is half begonnen!
 

© 2002 miniVarkens.com         

Vaak worden biggen veel te vroeg (< 6 weken) van de zeug weggehaald, dit kan de rest van de  karaktervorming van het big beinvloeden.

Last update: 01/11/2006