Voortplanting > Problemen

Het is wetenschappelijk bewezen dat de beer voor 70% verantwoordelijk is voor vruchtbaarheidsproblemen, en de zeug de overige 30%.

Wanneer het dekken uitblijft is het raadzaam de beer en de zeug/gelt een tijdje af te zonderen om zo hun deklust op te wekken.
Voorkom zeker ook stresserende toestanden om de beer niet af te schrikken.

Enkele van de meest voorkomende voortplantingsproblemen bij de beer zijn:

  • Slecht gekapte hoeven: ze kunnen een dusdanige rol spelen dat de dekking uitblijft. Met bv. gekruisde hoeven aan de achterpoten vermindert de deklust (zie foto 1)

  • Voorhuidontstekingen kunnen het uitschachten belemmeren (zie foto 2)

  • Een breuk in de punt van de penis (zie foto 3)

© 1987 Uitgeverij Terra Zutphen

In de varkensfokbedrijven wordt veelal beroep gedaan op kunstmatige inseminatie op het moment dat de zeug een goede stareflex toont, enkel op dat moment is er namelijk een optimaal transport van het sperma naar de baarmoeder.
Bij de hobbyvarkens is deze manier van werken niet gebruikelijk.

Last update: 01/11/2006