Welkom > Voorwoord van de makers

Zoals velen onder jullie wel zullen ondervonden hebben is het moeilijk om (zeker in het Nederlandstalige taalgebied) goede, betrouwbare informatie te vinden over het houden van een minivarken als hobbyhuisdier.

Hardnekkige geruchten & misverstanden daarentegen zijn er in meer dan voldoende mate voorhanden. Vies, vuil, dom, luidruchtig, onhygiënisch, noem maar op...

Daarom besloten wij (webmasters Frank & Luc, en illustratrice MarijkeS) om einde 2001 een site op te zetten, gebouwd met een hart voor deze dieren...
Eigen ervaringen, het doorworstelen van talloze boeken, sites; het contacteren van mensen met dezelfde hobby, de informatie van onze bezoekers verwerken, alles hadden en hebben we voor onze stopcontacten met krulstaart over.

We beperken ons niet tot 1 ras, maar pogen alle mogelijke minivarkentjes & hangbuikzwijntjes aan bod te brengen.

Echter: wat ons doel NIET is, is het wildweg promoten van minivarkentjes als huisdier.
Mensen moeten beseffen dat de keuze tot aanschaf van een varkentje (een levend wezen!) verregaande consequenties kan hebben en heeft.
Met deze site pogen wij mee te werken aan het maken van een weloverwogen keuze.

© miniVarkens.com

 

Ondertussen is miniVarkens.com een nationale bekendheid geworden: het begon op de Regionale Televisie, maar al snel zag men in dat wij wel degelijk wat te vertellen hadden en kwamen wij reeds diverse malen op de Nationale Belgische TV: op Ketnet, in het programma "Afrit 9", alsook in het programma "De Ark van Sergio", VTM "Beste Beesten", Belgische radio, diverse malen "Site van de week", "Nominatie in de Top 100 van Beste Site van het Jaar 2003" enz...

Uiteindelijk besloot ik, webmaster Frank, om te stoppen hiermee: ik wou niet dat Gorbatsjov, mijn varkentje en mascotte van deze site, uiteindelijk als een "circusattractie" zou beschouwd worden.

Al blijven de vragen toch nog steeds toekomen, voor Nederlandse "Man Bijt Hond", VTM "Jan en Alleman"; Radio "Studio Brussel", ... We proberen nu zo goed mogelijk door te verwijzen naar bezoekers om iedereen verder te helpen.

Voor alle duidelijkheid: deze site is volledig op vrijwilligersbasis gebouwd, uit liefde voor die knorrende, snuivende stopcontacten, en draait 100% op kosten van Frank als hobby, wij zijn 100% NIET commercieel, wij verkopen niets, vragen voor niets ook maar 1 EuroCent & zijn niet gesponsord!

Ondertussen (2005) heeft Luc uit noodzaak zich teruggetrokken als webmaster, wat jammer is...
Frank, 2005.

Frank 2001-2006.
 

Last update: 01/11/2006