Belgische wetgeving > Sanitel

Sanitel: De identificatie en de registratie van landbouwhuisdieren

SANITEL is een informaticasysteem dat werd ontwikkeld voor de identificatie en de registratie van landbouwhuisdieren, de veehouders (ook sanitaire verantwoordelijken genoemd), de veebedrijven (ook beslagen genoemd), de veehandelaars, de veevervoerders en de verplaatsingen van de dieren.

Het systeem is absoluut noodzakelijk om tot een efficiënte en goed georganiseerde dierenziektebestrijding te kunnen komen. Immers, dank zij SANITEL kunnen de dieren te allen tijde, waar ze zich ook bevinden, geïdentificeerd en getraceerd worden. Het systeem maakt op die manier een snelle interventie bij ziekteuitbraken en een doeltreffende bestrijding ervan mogelijk. Het beoogt bovendien een degelijke controle en garantie van de gezondheidstoestand van de Belgische veestapel en de daarvan afkomstige producten.

De registratie van een veebeslag gebeurt door de aanduiding van het adres, de geografische coördinaten en het beslagnummer. Het beslag is een duidelijk omschreven sanitaire en geografische eenheid waar verschillende diersoorten kunnen gehouden worden. Deze dieren hebben per diersoort allen hetzelfde gezondheidstatuut, ook sanitair statuut genoemd.

De Centrale Dierengezondheids Vereniging (de CDV) staat in voor de soft ware, het centrale beheer en de centrale verwerking van alle SANITEL-gegevens. DGZ-Vlaanderen verzorgt per provincie de praktische uitvoering ervan. Zij stelt al het nodige materiaal en de nodige documenten ter beschikking van de veehouders. Zij komt ook tussen bij de wijziging van gegevens en staat ten dienste van de veehouder bij problemen. Iedereen kan er tijdens de openingsuren van de loketten terecht voor meer informatie. De activiteiten binnen SANITEL worden per diersoort opgesplitst.

Last update: 01/11/2006