Nederlandse wetgeving > Varkensbesluit >
     Verzorging

Artikel 12
De verzorging van varkens geschiedt overeenkomstig artikel 13 van dit besluit en hoofdstuk I, de punten 4, eerste, tweede en laatste zin, 6, eerste, tweede en laatste zin, 7, 9, eerste zin, 10, 12, 13, eerste zin, 15 voor zover betreffend het onderhoud van voeder- en drinkinstallaties, 16, en hoofdstuk II, onder II, punt 1 van de bijlage.

Artikel 13
Onverminderd punt 16 van hoofdstuk I van de bijlage wordt aan zeugen zonder biggen enig ruwvoer verstrekt.

§ 4 Ingrepen bij varkens

Artikel 14
[Vervallen.]

Artikel 15
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde  geschiedt het castreren van mannelijke varkens ouder dan vier weken slechts indien de varkens verdoofd zijn.

§ 5. Scheiden van het ouderdier

Artikel 16
Het spenen van biggen geschiedt overeenkomstig hoofdstuk II, onder III, punt 5, van de bijlage.

Artikel 16a
[Vervallen.]

Artikel 16b
[Vervallen.]

Artikel 16c
[Vervallen.]

Artikel 16d
[Vervallen.]

Last update: 01/11/2006