Nederlandse wetgeving > Hobby-varkenshouders

Een deel van de reglementen die voor professionele varkenshouderijen zijn opgesteld geldt ook voor de hobby- varkenshouder. Deze heeft als regel een beperkt aantal varkens voor het plezier of om andere niet-professionele redenen houdt (hobby/recreatie). In Nederland worden veel varkens gehouden, rond de 14 miljoen stuks. De meeste varkenshouders doen dit bedrijfsmatig. Door de grote concentraties varkens, neemt ook het risico op het verspreiden van besmettelijke ziekten toe.

Om deze ziekterisico's te beperken zijn er verschillende wettelijke regels op het gebied van het houden van varkens:
 

  • De registratieplicht

  • De minimumeisen

  • Bestrijding ziekte van Aujeszky

  • Regeling Bedrijfscontrole Dierziekten 1993 (RBD)

  • Klinische inspecties

  • Verordening Identificatie en Registratie Varkens

  • Registratie varkensleveringen

  • HygiÙne voorschriften besmettelijke dierziekten

  • Geen keukenafval

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van De Gezondheidsdienst voor Dieren.

(Bron: Agriholland.nl)

DN redactie
DN 23/10/2001
Copyright DierenNieuws © 2001

Wet- en regelgeving

Hierboven heeft u inmiddels de belangrijkste wet- en regelgeving kunnen lezen. Ook als hobbyvarkenshouder zijn er regels waaraan men zich dient te houden. Zeker gezien het feit dat wij in een zeer dichtbevolkt varkensland leven is het van groot belang dat deze regelgeving t.a.v. het houden van deze dieren door ons allemaal stipt wordt nageleefd. Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht bij de Gezondheidsdienst voor Dieren locatie Deventer:

Arnsbergstraat 7
Postbus 9
7400 AA Deventer
Tel: 0570 - 66 02 22
Fax: 0570 - 63 41 04
E-mail: info@gdvdieren.nl
Internet: www.gd-dieren.nl

(Bron: Charles Stephan, 't Gorke)

Last update: 01/11/2006