Ziektes > Aujeszky

Deze ziekte werd in het begin van deze eeuw voor het eerst beschreven door de Hongaarse dierenarts Aujeszky, en is een besmettelijk Herpesvirus dat bij een besmet varken levenslang in het lichaam blijft. Dit virus tast het zenuwweefsel aan.

De ziekte wordt via de lucht overgedragen op honden/katten/geiten (de meeste huis- en knaagdieren) of via slachtafval. Bij hen volgt de dood binnen de 24-72 uur.

Het virus wordt overgedragen door onderling contact tussen varkens via mond, neus of geslachtsorganen; ook ratten en muizen zijn grote verspreiders van de ziekte.

Symptomen

  • Biggen: Braken - diaree - kortademigheid - slikmoeilijkheden - stemverlies - koorts 41° - rillen- krampen - nystagmus "sterrenkijker" (sterftecijfer bijna 100%)

  • Zeugen: slaperigheid - anorexy - soms speekselen - licht hoesten - vruchtbaarheidsstoornissen - doodgeboren biggen of zwakke biggen (sterftepercentage 0 tot 1 %)

  • Bij beren: idem als bij de zeug  +  testikel(teelbal-)ontsteking

  • Honden: Dze lijken eerst gewoon wat last te hebben van een zomergriep: een beetje buikpijn, wat lusteloos, wat diarree.
    De diagnose is dan ook moeilijk... Soms echter ziet men in het laatste kwartier voor de dood nog wat krabreflexen, op basis hiervan kan alsnog de diagnose gesteld worden.

Preventie

  • Vaccinatie (verplicht in Vlaanderen, sinds 2008 niet meer in Wallonie en Nederland)

Een therapie is er niet, vaccineren van de varkens is de enige mogelijkheid.

 

Last update: 08/01/2008