Ziektes > Influenza (of Varkensgriep)

Dit is een zeer besmettelijke virusziekte, en verspreid zich via de neus-keelholte .

Influenza komt vaker voor tijdens de koudere jaargetijden, maar komt ook wel eens in de zomer voor.

Symptomen

  • Hoesten, ademnood, ernstige lusteloosheid, koorts tot 41°c, geen of weinig eetlust, neusuitvloeiing en een rode gezwollen hoofdhuid

Voor hoogdrachtige zeugen of zeugen die pas geworpen hebben is deze ziekte het gevaarlijkste, mogelijk met de dood tot gevolg.

De zogende of gespeende biggen worden zelden ziek, enkel wat hoesten kan voorkomen.

Preventie

Behandeling

  • Medicatie toedienen via het voeder, indien de dieren niet meer of weinig voedsel tot zich nemen kan de medicatie ook worden ingespoten.

Last update: 01/11/2006