Ziektes > Varkensluis

De varkensluizen "Haematopinus suis" zijn +/- 1-6 mm lange, vleugelloze insecten die permanent op de gastheer leven. Het zijn platte beestjes met een bleke, gelige, donkerrode of donkergrijze kleur.
Ze komen het meest voor aan de oren, de onderkaak en tussen de voor en achterpoten.

Zoals de naam het zegt is het vanzelfsprekend dat de varkensluis enkel bij varkens voorkomt, eenmaal weg van het varken overleeft de luis 2-3 dagen. De varkensluis kan niet op andere dieren en niet op de mens overgedragen worden.

Opgelet: Luizen kunnen varkenspokken en Eperythrozoönose overbrengen!

Er kunnen twee hoofdgroepen worden onderscheiden:

  1. De bloedzuigende Anoplura. Zij hebben een kop die smaller is dan de borst en stekende en zuigende monddelen.

  2. De bijtende Mallophaga. Hun kop is breder dan de borst en ze hebben bijtende monddelen.

Symptomen

  • Jeuk en huidverandering, voortdurend schuren, krabben.

© 1987 Uitgeverij Terra Zutphen      

© 1987 Uitgeverij Terra Zutphen     

Behandeling

  • Spray's en poeders die lindaan, bromocyclen methoxychloor, trichloorfoon bevatten. (Amitraz, deltamethrin, diazinon, fosmet, foxim, ivermectine, methoxychloor, propetamfos en doramectine (Dectomax®)).

  • Injectie met Ivermectin

  • Injectie met Ivomec: dit product wordt ingespoten en is tevens ter voorkoming van wormen en luis.

In verband met de lengte van de cyclus en het feit dat de eieren (neten) niet gevoelig zijn voor insecticiden dient de behandeling, voor een aantal middelen, na 10 weken tot drie weken te worden herhaald.
 

Last update: 01/11/2006