Ziektes > Wormen

Er zijn talloze wormsoorten bij het varken, hieronder volgen de meest voorkomende.

Knobbelworm

Symptomen:

 • gewichtsverlies

 • diaree (soms bloederig)

© 1987 Uitgeverij Terra Zutphen   

 

Longworm

 • Symptomen:

  • Zwaar hoesten

  • Verhoogde ademfrequentie

  • Minder eetlust

Zweepworm

 • Symptomen:

  • Darminfecties met gevolg ernstige diaree en gewichtsverlies

Rode maagworm

 • Symptomen:

  • Maagzweren, soms maagbloedingen

  • Slijmvliesontsteking

  • Sterk vermagerende dieren

  • Donder gekleurde mest

Spoelworm

 • Symptomen:

  • Kortademigheid

  • Hoesten

  • Koorts

  • Verminderde eetlust

© 1987 Uitgeverij Terra Zutphen     

 

Behandeling van wormen bij het varken

 • De behandeling tegen wormen is afhankelijk van de wormsoort die de besmeting veroorzaakt.

 • De dierenarts zal meestal behandelen onder de vorm van paté, poeder of injecties.

 • Mogelijke middelen (Belgische benaming), welke meestal in het voorjaar worden gegeven:

  • Ivomec: ingespoten ter voorkoming van wormen, schurft en luis

  • Panacur 4%: 2,5 gr poeder per 20 kg lichaamsgewicht, toegediend via het voeder, ter voorkoming van wormen

Last update: 01/11/2006